Feriekoloni, Ulvshale, Møn......................Webmaster: Dines Bogø


Gentofte Kommunelærerforenings Feriekolonier.


Feriekolonier: Generelt Gentofte: Generelt ... Dines Bogø ... Historisk side
Dines Bogø
Ca. 1949. Gentofte Kommunelærerforenings feriekoloni Sandvejen 40, Ulvshale, 4780 Stege, Møn.


Dines Bogø Dines Bogø Dines Bogø Dines Bogø
11. juni 2018.