TEGLGÅRDSVEJ, GENTOFTE. Bogø .Webmaster: Dines Bogø

Gentofte - generelt Gentofte - Holger Danske ............... Dines Bogø ... Geocache 26: Teglgårdsvej


Teglgårdsvej i fokus efteråret 1944


En villa på Teglgårdsvej var i efteråret 1944 stillet til rådighed for Modstandsbevægelsen. Villaen fungerede som kommandokvarter for Holger Danskes "Afdeling Kromann".

Villaen lå tæt på krydset ved Ordrup Jagtvej.

Teglgårdsvej, Charlottenlund, Gentofte - Dines Bogø

Teglgårdsvej, Charlottenlund, Gentofte - Dines Bogø
Teglgårdsvej nr. 60B, 60A (opført ca. 1951) og nr. 58 til venstre. I baggrunden mod øst ses Skovshoved Kirke.Teglgårdsvej 60


Ejendommen Teglgårdsvej 60 i Charlottenlund i Gentofe Kommune har fra 1950 været delt i 60A og 60B.

Indtil mandag den 13. november 1944 lå der en større villa på den store oprindelige sommerhusgrund.

Teglgårdsvej 60, Gentofte - Holger Danske - Dines Bogø
Huset, der er opført i 1926, afløste et sommerhus, der var opført tre år før.

Under det meste af besættelsen boede fru Ella Wainø Andersen med sine børn i villaen. Sønnen, stud. med. (senere narkoselæge) Erik Wainø Andersen, der var eneste hjemmeboende i efteråret 1944, havde stillet villaen til rådighed for Holger Danske.
Foto: Erik Wainø Andersen ............... Dines Bogø ... Wainø: Omtale på engelsk
Erik Wainø Andersen - 5. maj 1945 - Københavns Lufthavn - Dewing - Lippmann
Erik Wainø Andersen, der udlånte villaen, er med 5. maj 1945 i første geled yderst til højre, hvor Ole Lippmann modtager General Dewing i Københavns Lufthavn.

Det var "Afdeling Kromann" der rykkede ind i villaen med sit mandskab i begyndelsen af september 1944.

Teglgårdsvej 58, 60, 62 Gentofte - Dines Bogø
Kraks Vejviser for 1945 kan oplyse, at det er en præst, der bor på nabogrunden, hvor til tunnel var gravet. Historien melder ikke noget om, at Gestapo evt. kontaktede sognepræsten fra Skovshoved Kirke for at høre om han kendte til nogen tunnel?. Måske har de ikke opdaget tunnelforbindelse og efter sprængningerne er den sikkert styrtet sammen?

Teglgårdsvej 58. Sognepræst K.E. Nielsen ved Skovshoved Kirke Teglgårdsvej 58. Sognepræst K.E. Nielsen ved Skovshoved Kirke
Sognepræst ved Skovshoved Kirke 1915-1949, der boede i tjenesteboligen Teglgårdsvej 58. Foto fra fratrædelsen i 1949.

Villaen, som man havde disponeret over et stykke tid før september 1944, blev indrettet nærmest som en fæstning. Der var våben overalt, klar til brug. Haven var mineret og minerne kunne aktiveres via en elektrisk kontakt i huset.

Foran vinduerne havde man spændt hønsetråd, så der ikke kunne kastes håndgranater ind i huset.

Når havelågen blev åbnet ringede en alarmklokke i huset.

Desuden havde man gravet en flugttunnel mod øst til nabogrunden.

Da flere af de øvrige kommandosteder blev afviklet, beholdt man "T60", som var kodenavn for stedet.

Kromanns folk skulle anvende "T60" som en form for udtrykningsstation.Teglgårdsvej 60, Gentofte - Holger Danske - Dines Bogø
14. november 1944. Lokalavis i Jylland bringer påtvungen pressemeddelelse, der er udsendt til alle avisredaktioner i Danmark.

Af endnu lidt uklare årsager fandt Gestapo og deres danske agenter frem til villaen den 13. november 1944.

Da tyskerne fandt sprængstof og andre spor af illegal aktivitet, blev villaen sprængt, som det var kutyme i den periode.

En mindre sprængladning blev antændt kl. 17 mandag den 13. novenber 1944. Gentofte Brandvæsen mødte op, men blev forhindret i at udføre deres arbejde. Tyskerne skulle lige sprænge en gang til for at ødelægge huset komplet.

I en af kilderne er det nævnt, at "Brøndum organisationen" også kendt som "Peter-gruppen" deltog i sprængningen.13. november 1944


Flere naboejendomme blev beskadiget ved sprængningerne, der kunne høres mange km væk.

Teglgårdsvej 60, Gentofte - Holger Danske - Dines Bogø Teglgårdsvej 60, Gentofte - Holger Danske - Dines Bogø
Teglgårdsvej 60, Charlottenlund efter sprængningerne mandag den 13. november 1944. Villaen i baggrunden er Teglgårdsvej 58, hvor til der var gravet en flugttunnel.Teglgårdsvej 62


Teglgårdsvej 62, Gentofte - Dines Bogø
Villaen Teglgårdsvej 62 lå tæt ved den sprængte villa. Her er en håndværker ved at udbedre de kraftige skader på nordsiden.

Teglgårdsvej 62, Gentofte - Dines Bogø
15. marts 2016. Skaderne på taget af Teglgårdsvej 62 er svære at se 71 år efter.Teglgårdsvej 60 i 2016


Teglgårdsvej 62, Gentofte - Dines Bogø ..
Begrebet "Karbonadegrund" bruges ikke i nyere tid, men er erstattes af udtrykket "Koteletgrund".

Koteletgrund:
Grund, der ligger i anden række fra vejen bag ved forreste grund, således at indkørslen løber langs den forreste grund.

Benet på en kotelet stikker gerne ud og kan fungere som et håndtag, heraf navnet på koteletgrunden.


Enkefru Ella Wainø Andersen søger i 1949 om tilladelse til at udstykke med en såkaldt karbonadegrund.

Teglgårdsvej 60, Gentofte - Dines Bogø
15. marts 2016. To nye ejendomme blev opført på grunden 1951-1952. I dag nr. 60A og 60B. I baggrunden ses den tidligere præstebolig nr. 58.Holger Danske, T60 Holger Danske, T60
Villaen er bl.a. omtalt i de to bøger.

I flere bøger, der er skrevet om Holger Danske, berettes om de forskellige kvarterer HD havde i efteråret 1944, herunder T60.