Nordfronten: Gentofte Batteri. Dines Bogø .Webmaster: Dines Bogø

Nordfronten: Generelt ...... Dines Bogø ...... Gentofte: Generelt ...... Dines Bogø ...... Besøg: September 2015


Dines Bogø Dines Bogø Dines Bogø
Foto fra besøg i maj 2000.

Dines Bogø Dines Bogø Dines Bogø
Krudtmagasin.

Dines Bogø Dines Bogø
Matrikelkort fra omkring 1890 og 1900.

Dines Bogø Dines Bogø
I 1930 blev der opført en villa på den del af Gentofte Batteri, hvor krudtmagasinet ligger.

Dines Bogø Dines Bogø
Tv: 10. maj 1954. Gentofte Batteri er meget synligt fra luften. TH: Tinglysningskort.Gentofte batteri, der var en del af forsvaranlægget på Nordfronten, blev anlagt i 1888 og nedlagt i 1920.

Batteriet blev delt og udstykket i 2 villagrunde. C. L. Ibsensvej 13 og Søtoften 4A.

Batteriet var ikke i brug under 1. verdenskrig, da der allerede før 1914 var opført villaer i nærheden.

I dag kan man stadig i terrænet se, hvor batteriet har ligget. Et krudtmagasin eksisterer, men er ikke offentligt tilgængeligt.

Krudtmagasinet blev meget kortvarigt anvendt som privat tilflugtsrum under 2. verdenskrig.
Dines Bogø1941 skrev obertløjtnant E. Dalberg en beretning om Befæstningsanlæg i Gjentofte Kommune i "Meddelelser fra Historisk Topografisk Selskab for Gjentofte Kommune":

Gjentofte- og Bernstorffbatterierne.

Deres opgave var, at beherske den foran liggende Del af Søndre Oversvømmelse, Overgangene over denne samt det Vest for Oversvømmelsen liggende Terrain.

Det var aabne, traveserede Jordværker uden Grav, men med Betonkrudtmagasiner. De havde et ca. 2 m højt og ca. 10 tykt Brystværn med bagved liggende Kanonbænk.

Paa hver Fløj fandtes en svær Jordtravers samt en større Travers for hver 2 Kanoner og mellem disse en mindre Travers til Dækning med Sprængstykker.

Hvert af Batterierne havde Standplads for 4 Kanoner. Gjentoftebatteriet er udstykket og bebygget.

(citat fra 1941).Dines Bogø Dines Bogø
Dines Bogø Dines Bogø