Kong Frederik 8... Dines Bogø ...Webmaster: Dines Bogø


KONGE I FÅ ÅR. Den evige kronprins, der døde så tragisk i Hamburg.
Mere om Kong Frederik 8.

Konge 1906 - 1912. Valgsprog: "Herren er min hjælper"


Kong Frederik den 8 Kong Frederik den 8 Kong Frederik den 8
Kronprins Frederik, fra 1906 Kong Frederik den 8. Han var pligtopfyldende, men foretrak ofte at spadsere i civil og uledsaget. Han gik ofte af mindre befærdede gader og stræder. Dette medvirkede til rygtedannelse.