Charlottenlund Slot.. Dines Bogø ...Webmaster: Dines Bogø


Bopæl for "Den evige kronprins", der døde så tragisk i Hamburg.
Mere om Kong Frederik 8. ... Dines Bogø ... Gentofte: Generelt


Charlottenlund Slot
Charlottenlund Slot efter ombygningen i 1881.

Medens Kong Chr. IX holdt til på Bernstorff Slot, foretrak sønnen Kronprins Frederik (senere Kong Frederik 8), at opholde sig på naboslottet i Charlottenlund i den østlige ende af Jægersborg Allé.

Kong Frederiks søstre og hans mor var ikke ligefrem venlige over for prinsesse Lovisa af Sverige-Norge, som Frederik var blevet gift med i Stockholm i 1869.

Charlottenlund Slot
Prinsesse Lovisa af Sverige-Norge, nu dansk dronning. Ofte er der skrevet om hende, at hendes største aktiv var det medbragte smykkeskrin, der var på størrelse med et klædeskab.

Familien flyttede fra 1870 om sommeren til Charlottenlund Slot og efter kongens død i 1912 blev enkedronning Lovisa fortsat ved med at benytte sommerslottet.

De havde fået 8 børn i årene 1870-1890 og i 1880 blev slottet udviddet med sidefløje. Der blev også påsat kuppel og tårn.

Efter Lovisas død i 1926 stod slottet tomt i ca. 10 år. Flere fotos af slottet

Fra 1935 - 2013 er det Danmarks Fiskeriundersøgelser (DTU Aqua), der har benyttet Charlottenlund Slot.

Hvad der skal ske, når institutionen flytter til DTU, vides ikke (status: April 2013).

Charlottenlund Slot
Slottet "Gyldenlund", som det så ud i årene 1730-1880. Slottet skiftede navn og blev nu opkaldt efter Kong Frd. 4's datter prinsesse Charlotte Amalie (1707-1782).