iHotel Nordland, Vesterbrogade.. dines bogø ...Webmaster: Dines Bogø


Mere om Flammen og Citronen

Dines Bogø
De nuværende ejere købte hotellet i 1982. (Foto af indgangen i gården er udlånt af Hotel Nordland).Dines Bogø
Ejler Wilhelm Jørgensen. Direktør og ejer af "Hotel Nordland" 1931-1947.

1. januar 1931 åbnede Hotel Nordland (tidligere Provinshotellet). Det var Ejler Jørgensen (4. nov. 1906 - 25. sept. 1983), der åbende hotellet. Han drev, restaurant, bar og hotel til 1947. I den periode blev hotellet og ikke mindst restauration og bar meget kendt.

Dines Bogø
12. oktober 1942 bragte et nazistisk blad en omtale af hoteldirektør Ejler Jørgensen. Nazisterne opfattede ham med rette som stærk antitysk og provokerende. Det var ikke med Ejler Jørgensen gode vilje, at hotellet blev benyttet som et samlingssted også for tyske og tysksindende i civil.

Under besættelsen forsøgte Ejler Jørgensen at holde uniformeret værnemagtspersonal væk fra hotellet. Han krævede, at gæster bar slips i restaurationen og det lykkededes ham langt hen ad vejen, at forhindre at Værnemagten lejede værelserne. Han kunne dog ikke forhindre, at f.eks. Gestapopersonel i civil benyttede hotellet.

Dines Bogø
I filmen "Flammen og Citronen" er Flammen flere gange inde på Hotel Nordland på Vesterbrogade 22. Her møder han bl.a. Ketty Selmer. Man mener, at Flammen har været inde på hotellet og at han, uden tvivl også i lighed med mange andre, har holdt øje med trafikken til og fra hotellet ude fra Vesterbrogade. (Foto: Gestapochef Karl Heinz Hoffmanns yngste søn Jens Hoffmann i samtale med Dines Bogø foran hotellet i 2008).

Hoteldirektør Ejler Wilhelm Jørgensen gjorde ikke noget særligt under besættelsen for at tiltrække det blandede publikum, hverken tyskerne eller modstandsfolk, men hotel og bar lå tilpas centralt i København. Han lagde dog ikke skjul på, at han ikke brød som om tyskernes tilstedeværelse i Danmark.

Ejendommen består af forhus ud mod Vesterbrogade, port ind til sidebygninger og baghus, hvor der er reception og bar. I forhuset er der lejligheder og her boede hoteldirektør Jørgensen og familien under besættelsen.

Restauratør og hotelejer Ejler Jørgensen (1906-1983) blev kendt som gastronomisk igangsætter. Han overtog senere Hotel de France i Holte. Af andre virksomheer, hvor Ejler Jørgensen satte sit præg kan bl.a. nævnes Hotel Østerport og restaurant Escoffier.

Dines Bogø
Baren i Hotel Nordland.

En af de mere kendte, der kom i baren på Hotel Nordland var koncertpianisten Ole Willumsen. Han var i 1935 blevet gift med skuespilleren Berthe Qvistgaard. I baren på hotellet havde Willumsen møde med repræsentanter fra Holger Danske. Ole Willumsen var kommunist, men åbenbart ikke så fremtrædende, at tyskerne havde forlangt, at han skulle interneres.

Eksempel på, at man på hotellet tilsyneladende ikke var bange for bevæbnede personer. 2. februar 1944 kl. 21.05: Politi rekvireret fra Station 5 til Hotel "Nordland", Vesterbrogade 22, i Anledning af, at 2 civilklædte dansktalende Mandspersoner havde truet med Pistol, da man nægtede at servere for dem paa Grund af deres noget berusede Tilstand. Inden Politiet kom til Stede, var Personerne, der mentes at være Schalburgfolk, forsvundet, og en Eftersøgning i de omliggende Gader var uden Resultat.

Den dansk/svenske kvinde Jane Horney boede i perioder på Hotel Nordland. Hun var kurér mellem København og Stockholm i lighed med Ketty Selmer. Jane Horney vidste også for meget og det døde hun af i januar 1945. Se mere om Jane Horney.

Efter besættelsen blev hotellet fortsat benyttet af et blandet klientel. Det var her "grosserer" Rudolf Nicolai boede. Han var under og efter besættelsen involveret i alle former for lyssky handler. I 1947-1948 var det handel med våben og køb af skibe til transport af våben, der var på dagsordenen. Det døde to personer af i april 1948. Se sagen om Dobbeltmordet i Køge Bugt.

Dines Bogø - Niels Gyrsting
I forbindelse med guideturen "I Flammens og Citronens fodspor" passerede man "Hotel Nordland". Historiker og specialkonsulent Niels Gyrsting fortalte om hotellet, der var meget i fokus under og umiddelbart efter besættelsen. (Foto: Dines Bogø).