Flamme" - "Flammen" - Mindesten...........Webmaster: Dines Bogø

Mere om Flammen


"FLAMME" - "FLAMMEN" - Bent Faurschou Hviid.OVERSIGT: MINDESTEN, MINDEPLADER, HØJTIDELIGHEDER


1:
Gudstjeneste i Holmens Kirke 10. juli 1945.

2:
Mindesten. Hjørnet af Nyvej 120 og Privatvej 58, Asserbo. Afsløret 22. juli 1945. Initiativtagere er lokale og landliggere fra Asserbo. Fornavn stavet Bendt og efternavn er stavet med bindestreg.

3:
Mindelunden, Hellerup. Begravet 29. august 1945.

4:
Mindeplade Bagsværd Kostskole. Opsat 1945 (evt. 1946). Dato og initiativtagere er ikke klarlagt. Efternavn er stavet "Hvid" og med bindestreg.

5:
Mindelunden, Hellerup. Gravsten indviet 5. maj 1950.

6:
Mindeplade. Strandvejen 184, Charlottenlund, Gentofte Kommune. Mindeplade afsløret 18. oktober 1995 og opsat på initiativ af Frihedskampens Veteraner. "Flammes" fødselsdag og måned på pladen er ombyttet.1945 HOLMENS KIRKETirsdag den 10. juli 1945. Flammens bisættelsen i "Holmens Kirke.


Flammens kiste blev stillet ved siden af Tordenskjolds sarkofag (i forgrunden) i kirkens kapel. Modstandsmanden "Gemüse" Bent Høgsbro Østergaard fotograferede primo august 1945 "Flammens" og "Citronens" kister i kapellet. I kapellet stod der 11 kister, der senere skulle føres til Mindelunden.1945. MINDESTEN, ASSERBOSe fotos af mindestenen i Asserbo.1945 MINDELUNDEN, RYVANGEN29. august 1945. Bent Faurschou Hviids kiste blev 29. august 1945 ført fra Christiansborg til Ryvangen. Flammen - Mindelunden

1945-1946. MINDEPLADE, BAGSVÆRD KOSTSKOLESe fotos af mindepladen på Bagsværd Kostskole og Gymnasium.

På Bagsværd Kostskole er der opsat en tavle med inskriptionen: "Flamme" / Bent Faurschou-Hvid / faldt for Danmark / 7-1-1921 18-10-1944."

I forbindelse med etablering af en ny dør på det sted, hvor mindepladen oprindelig sad, blev pladen nedtaget. Den blev genopsat 5. maj 1995 i overværelse af bl.a. "Flammens" svigerinde, bror og svoger: Helle, Jan og Stubbe Faurschou Hviid.1950 MINDELUNDEN, RYVANGEN5. maj 1950 blev Mindelunden med gravsten og monument indviet.

Mindelunden: Generelt1995. MINDEPLADE, STRANDVEJEN 184, CHARLOTTENLUNDStrandvejen 184 i Gentofte Kommune blev der 18. oktober 1995 opsat en mindetavle for frihedskæmperen "Flamme/Flammen" Bent Faurschou Hviid. Fødedato på mindetavlen er angivet til 1. juli 1921. Der burde have stået 7. januar 1921.

På muren til den genopførte villa (opført 1947-1948 af arkitekt Fritz Schlegel - villa er bevaringsværdig) blev der på 18. oktober i 50-året for befrielsen opsat en mindeplade. Initiativtagere var Frihedskampens Veteraner sammen med Flammens nu afdøde storesøster Marie-Louise Sonja Swanstrøm.

Der blev lagt en krans ved afsløringen, men der blev ikke holdt tale. I en del år fra 1995 lå der ofte mange blomster på fortovet ved mindepladen.


1938. Midt på foto ses prokurist Erik Elliot Nyegaards store høje hvide villa. Anlæg af svømmebassin er næsten færdig. Haven, der blev udvidet, da Kystvejen blev anlagt, er ved at blive anlagt. Den gamle kystlinie ses tydeligt endnu hos naboerne på hver side af Strandvejen 184.


Strandvejen 184