Flammen - Birkegården, Asserbo

Mere om Flammen


Bent Faurschou Hviid.


Postkort med Hotel og restaurant Birkegaarden, Asserbo, som Flammens forældre Marie-Louise og Vilhelm Faurschou Hviid ejede indtil 1945. Flammen gik i skole i Asserbo, Frederiksværk og Bagsværd. Han blev uddannet som hotel- og forretningsmand.
Birkegaarden 1927 gengivet i Juleheftet fra 1993.

Poul Kaae Hansen fortæller om Flammen i "Jul 1993, Frederiksværk" (uddrag):

Bent Fauerschou-Hviid (*) var søn af William Fauerschou-Hviid og dennes hustru Marie Louise. Faurschou Hviid, Flammens far hed Vilhelm og moderen hed Marie-Louise). Faderen var indehaver af hotelpension Birkegaarden i Asserbo, hvor Bent blev født og voksede op. Moderen skriver om ham, at han blev født kl. 11, 7. januar 1921. Han var rødhåret og vejede 4½ kg. Efter skolegang i Asserbo begyndte han 1932 i Frederiksværk Kost- og Realskole. Senere elev på Bagsværd Kostskole og derfra i købmandslære i Frederikssund. Han kom i kokkelære på Skydebanens Restaurant.

(*) Familienavnet er Faurschou Hviid (uden e i mellemnavn og uden bindesteg til efternavnet).

I 1942 kom han ind i det illegale arbejde. I første omgang i bladgrupper og fra 1943 med kontakt til Holger Danske. Han var med i sabotageaktioner og senere deltog han i likvideringer. I artiklen nævnes tallet 22! (7 skulle være det korrekte tal).

I artiklen berettes også, at det var et tilfælde, at Det tyske Sikkerhedspoliti fandt ham. Tyskerne ville anholde husejeren Erik Nygaard netop den aften, hvor "Flammen" var på besøg for at hente nye våben. I beretningen står der, at "Flammen" havde fået en mindre pistol, som han skød med fra vinduet i soveværelset på 1. sal. Videre berettet det, at han blev såret og da tyskerne ville bære ham ud, tog han sin giftampul. Først senere blev tyskerne klar over "Flammens" identitet.

I andre beskrivelse står der, at "Flammen" ganske rigtig havde fået en lille pistol, men den lå i en vest, som hang over en stoleryg. Da han styrtede op på 1. sal fik han ikke pistolen med. Han havde taget cyankalium inden tyskerne trængte op på 1. sal. Ligeledes berettes det andre steder, at tyskerne målrettet den aften gik efter "Flammen".

20. oktober 1944 gennemsøgte Gestapo Birkegaarden. Man ønskede også oplyst familieforhold og Vilhelm Faurschou Hviid måtte oplyse sin datter og svigersøns adresse i Hellerup. Gestapo fandt ikke de postkort som Flammen havde sendt til familien. Ligeledes fandt de heller ikke de våben, der var nedgravet i haven. Politikommissær H.P. Andst, der boede illegalt hos Flammens morbror, blev advaret af Flammens søster og han fik nyt illegalt skjulested.
Som gæsterne husker Birkegaarden. (Fotos i privateje).


Det forlyder, at Birkegaarden nedbrændte i.flg. Industrimuseet Frederiks Værk fredag 27. januar 1961. (Men dato må være nogle måneder senere i.flg. lokal kilde). (Foto taget og udlånt af malermester Tage Petersen).


Arealet, hvor hotellet havde ligget, blev udstykket i 1963. Til minde om "Flammen" er en lokal vej navngivet Faurschousvej.


Areal med mindesten er markeret blåt. Til højre i det mørke område længere mod øst lå "Birkegaarden".


April 2009. Vejskilte markerer beliggenheden af familien Faurschou Hviids "Hotel Birkegården".