Dragør Fort. Maj-juni 1945...........Webmaster: Dines Bogø

Dragør Fort: Generelt Tyskernes overgiver sig 11. maj 1945.Den 5. maj 1945 forsøgte modstandsbevægelsen at overbevise tyskerne på Dragør Fort om, at Tyskland havde kapituleret med virkning fra kl. 8.00.

Den tyske kommandant ønskede dog at afvente englændernes ankomst og modstandsbevægelsen valgte at bevogte fortet fra Kongens Bro bag Dragør Badehotel.

Englænderne havde ikke meget mandskab i København på dette tidspunkt.

Ved lidt af et tilfælde kom en engelsk repræsentant dog til Dragør allerede den 7. maj.

Dines Bogø Dines Bogø
En af de engelske soldater i lufthavnen fik åbenbart lyst til en lille sightseeingtur. Han "lånte" en tysk ambulance og kørte en tur sydpå. Ved modstandsbevægelsens kvarter på St. Magleby Skole blev han modtaget med jubel. Han havde ikke brændstof nok til hjemturen, men det blev der rådet bod på. Han lovede til gengæld at sørge for, at der hurtigt kom en engelsk officer til Dragør og St. Magleby.

Først den 11. maj, dagen før feltmarskal Bernhard Law Montgomery ankom til Kastrup, kom en engelsk officer og et par menige i jeep til St. Magleby.

Dines Bogø Dines Bogø
Efter et kort ophold her drog de sammen med kompagnichef, luftkaptajn Niels Buckhave og flere grupper fra kompagni A3 til Dragør Fort for at få tyskerne til at overgive sig.

Dines Bogø Dines Bogø Dines Bogø
Dines Bogø Dines Bogø Dines Bogø
Dines Bogø Dines Bogø Dines Bogø
De tre englændere gik alene ud på fortet og modtog overgivelsen, hvorefter det tyske flag blev halet ned. I.flg. usandt rygte havde tyskerne oversavet den store flagstang som en sidste magtdemonstration. Man måtte i første omgang bruge en lille flagstang over porten til det medbragte Dannebrog. Først skulle der monteres nye flagline, da tyskerne også her havde kappet den oprindelige.Dines Bogø
Dines Bogø

Dagen efter kom Dannebrog dog til at vaje højt på en signalmast, og freden sænkede sig over fortet. Men de danske modstandsfolk måtte konstatere, at der hurtigt foregik en meget livlig fraternisering mellem de engelske soldater og de tyske radarpiger.Fotos taget af marinesoldat Ib Andersen, juni 1945.

Den danske Marine rykkede ind på fortet i juni 1945.

Det moderne skyts, som tyskerne havde flyttet til Frederikshavn, blev kort tid efter besættelsens ophør genopstillet tillige med nogle efterladte tyske luftværnskanoner.


Sommer 1945. Dragør Fort. Genindkaldt mandskab laver rekonstruktion til ære for fotografen.