Sophus Falck i Snogebæk på Bornholm. Dines Bogø .Webmaster: Dines BogøBornholm - Generelt ... Dines Bogø ,,, Falck: Generelt ... Dines Bogø ,,, Sophus Falck har været der"Helsebo" Et navn Sophus Falck åbenbart satte stor pris på. Husnavn i Dragør 1923 på Sophus Falcks eget sommerhus. Foto er taget i vinteren 1962-1963. Husnavn nedtaget lige efter.


2006. Sommerhusnavn Turistvej 28 i Snogebæk. Sommerhuset er opført af Falcks Entreprenørafdeling 1925."FALCKE VILLAERNE" I SNOGEBÆK


Sophus Falck forsatte sin virksomhed med pavillonbyggeri også efter han havde stiftet Redningskorpset i 1906.

Måske var det familie til Sophus Falck, der fik ombygget en ældre ejendom i pavillonstil til "Pensionat Strandbo" på Turistvej 11 i Snogebæk? Det var købmand H.O. Sode, der fik ombygget den ældre ejendom. Sophus Falck havde ellers ikke tilknytning til Bornholm og der gik mange år før Falcks Redningskorps fik stationer på Bornholm.

Sophus Falck købte nogle sommerhusgrunde i Snogebæk lige op ad Pensionat Strandbo. Måske nok først efter han før 1925 havde købt en ladning træ (vraggods) fra skibene "Handy af Brantevik" og "Rex af Borgå, Finland", der begge var grundstødt ud for Snogebæk henholdsvis 1918 og 1921. Fra "Rex" havde man før selve strandingen kastet 30 stander brædder af dækslasten over bord.

Fiskehandler Chr. Jensen, Snogebæk købte vraget af "Handy" på auktion 1918. Skroget af "Rex" og restladningen købte Carl Jensen, Nexo og Rasmus Jensen, Balka i 1922. Oplysninger om strandinger er hentet fra Erik Pedersens bøger om "Bornholmske strandinger".

Falck opførte 7 sommerhuse tæt ved "Pensionat Strandbo". Alle "Falcke Villaerne", som de lokalt blev benævnt, havde navne: Klithuset, Handy, Udsigten, Falckebo, Solhjem, Helsebo og Fyrreskjul.


I omtalen er der nævnt 8 sommerhuse, men alt tyder på, at der kun blev opført 7 huse.

Et mindre træhus "Hyttan" i samme område ved "Redningsstien" er ikke bygget af Falck, men opført i trediverne af strandingsgods, der bestod af 80 cm brædder.

4 af "Falck Villaerne" lå på østsiden af Turistvej mod vandet. De blev nedrevet i 1993, da der blev opført 17 moderne sommerhus (se luftfoto). To af de eksisterende "Falcke Villaer", som de benævnes lokalt, ligger på Turistvej 28 og 30A. Den lille skov på vestsiden af Turistvej kaldes stadig af ældre lokale for "Falckeskoven".

Under besættelsen spiste de 12 mand, der var tilknyttet den nærliggende tyske U-bådslyttestion, på "Pensionat Strandbo". Daværende ejer var Knud Marker. Enkelte af "Falckhusene" var i 1941 udlejet til arbejdere, der byggede de tyske kanonstillinger. Efter krigen blev sommerhusene ien periode brugt til indkvartering af familier, der havde mistet deres hjem.


I 1922-1923 fik Sophus Falck sin Entreprenørafdelingen til at bygge sommerhuset "Helsebo" i Dragør. På garagen blev der den 29. juli 2006 opsat en mindeplade. Falcks huse, udhuse og garager i Snogebæk er i 1925 bygget efter samme skabelon. (Foto: Dines Bogø).


1929. Snogebæk og området syd for Snogebæk, hvor Sophus Falck opførte 7 sommerhuse. Området med sommerhusene ligger lige uden for nederste højre kant. Den bugtede hvide stribe er ikke en fejl på foto, men den gamle Fiskersti, der nu ikke er synlig øst for Turistvej. (Foto udlånt af Bornholms Museum).


"Handy af Brantevik" forlist med tømmer 8. april 1918 på Salthammer Rev.   (Foto udlånt af Bornholms Museum).


"Rex af Borgå" forlist med tømmer 5. november 1921. Til højre "Rex" fotograferet i midten af trediverne efter en en storm havde kastet vraget op på stranden. (Fotos udlånt af Bornholms Museum).


1961. Tre "Falck Villaer" på vestsiden (Handy, Solhjem og Helsebo) af Turistvej og fire huse (Fyrreskjul, Udsigten, Falckebo og Klithuset) på Østsiden af Turistvej mod kysten ved Strandbo. Evangelisk Luthersk Missionsforening købte gården Bækkely i 1946. Der blev opstillet to tyske barakker kort tid efter besættelsen. Missionsforeningen købte også Handy (nu nedrevet) og Solhjem (flyttet væk fra vejkryset og drejet 90 grader). (Foto udlånt af Bornholms Regions Kommune).

På Stransbos areal opførte daværende ejere Harriet og Aage Pedersen en lang træbygning. Måske benævnt Egely. Klithuset blev pudset gult og indrettet til helårs brug. De to garager lige øst for Strandbo ligner den type Sophus Falck normalt opførte.


1925. "Falck Villaerne" opføres ved Turistvej. (Foto udlånt af Bornholms Museum og Falcks Museum).


1925. På det lille udhus i midten sidder et skilt, hvor der står "Handy". Noget kunne tyde på, at det var huset tv, der kom til at hedde "Handy". "Handy" blev nedrevet i slutningen af halvfemserne. Man kunne ikke vedligeholde det mere.  Huset til højre på det gamle foto er sandsynligvis "Solhjem", der stadig ligger på Turistvej 30A og som ses på foto fra 2007.  (Ældre foto udlånt af Bornholms Museum).


25. juni 2008. "Solhjem", Turistvej 30A. Sommerhuset, der oprindelig lå tæt på vejgaflen, blev i tresserne flyttet længere tilbage på grunden og samtidig drejet 90 grader.


Sommerhuset "Handy" blev nedrevet omkring 1999. Et ældre skilt er bevaret. I dag anvendes grunden Turistvej 30B, hvor "Handy" stod, som køkkenhave for Bækkely. (Fotos: Dines Bogø).


"Pensionat Strandbo", Turistvej opført af købmand H.P. Sode. (Foto, der er udlånt af Bornholms Museum, er set mod nord og viser facaden ud mod Turistvej).


"Pensionat Strandbo"Facade set mod syd. Det er Turistvej i forgrunden. (Avisfoto fra ca. 1990).

Dines Bogø
"Pensionat Strandbo" set mod Turistvej. Nordlængen af pensionatet med en "Falck-garage" i forgrunden. (Fotos udlånt af Bornholms Museum).


Falck-huset "Udsigten" lå på en lille høj lige sydøst for Strandbo. Lokale talte om, at højen var et gravsted for en druknet skibskok. I 1994 blev "Udsigten", som det sidste hus nedrevet og nyt sommerhus opført på samme sted. (Fotos af "Udsigten" udlånt af Bornholms Museum, foto fra 27. juni 2008 taget af DB).


1929 og 2006. Sommerhuset "Helsebo" på Turistvej 28 i Snogebæk. Sommerhuset har tilført flere brugsuddelere og i "Helsebo" var der bl.a. en kort overgang 1945-1946 en mindre filial af Snogebæk Brugs, som især de russiske besættelsestropper benyttede sig af. (Fotos i privateje og DB-foto).


Juni 2008. Sommerhuset "Helsebo" på Turistvej 28 har fået nyt navneskilt.


25. august 2006. "Solhjem" Turistvej 30A og "Helsebo" Turistvej 28. (Fotos: Dines Bogø).


27. juni 2008. Turistvej 25. Mindre bygning af 80 cm brædder flyttet omkring 1993. Oprindelig opstillet i trediverne på Strandbo-grunden.


Skiltene fra "Falcke-Villaerne" på Strandbo-grunden er bevaret. D.v.s. det er de skilte, der sad på husene ved nedrivningen. De oprindelige husskilte eksisterer tilsynelandede ikke mere.


22. juni 2008. Nogle af de nye sommerhuse fra 1994 på Strandbo-grunden.

Dines Bogø
Artikel om Sophus Falck i Dragør Avis, 24. oktober 2006 skrevet af Dines Bogø.


Bornholm Museum, der har suppleret med fotos og data, har senere i september 2006 også selv skrevet om husene.Falck Nyt, juli 2007 side 8 omtalter husene.En artikel i Bornholms Tidende 7. november 2006 er skrevet af freelance journalist Kenn Erik Bech. Så godt som samtlige oplysninger i den artikel er "lånt" fra denne internetside uden forudgående aftale.