Forsvarets Efterretningstjeneste, Bornholm...........Webmaster: Dines Bogø

Bornholm: Generelt Bornholmertårnet: Off. side ... Dines Bogø ... 2015. Artikel i BT Besøg 30. juni 2016 ... Dines Bogø ... Besøg 6. juli 2018 Besøg. 31. aug. 2023
Forsvarets Efterrtningstjeneste - Bornholmertårnet - Tyske kanonstillinger
Artikel i BT 2. august 2015 om Bornholmertårnet.Kanonstillinger og "Aflytning"


Forsvarets Efterrtningstjeneste - Bornholmertårnet - Tyske kanonstillinger
Forsvarets Efterrtningstjeneste havde 1960-2012 en station på Dueodde tæt ved de fire tidligere tyske kanonstillinger (Strandmarksvejen - Dueoddevej).

Efterretningstjenestens tårn, administrationsbygninger samt to af de eksisterende kanonstillingerne kan besøges.

Museerne på Bornholm har også fotos og beskrivelser af de tidl. tyske kanonstillinger.Museer på Bornholm


Bornholm krigshistorie finder man på tre museer på Bornholm.

Forsvarsmuseet i Rønne Bornholms Museum i Rønne Nexø Museum - Dines Bogø
Forsvarsmuseet i Rønne, Bornholms Museum i Rønne og ikke mindst Nexø Museum.Link til museerne Forsvarsmuseet viser generelt Bornholm krigshistorie med mange detaljer om de enkelte perioder.

Bornholms Museum er museum for hele øen og der viser man også i en udstilling begivenhederne 1940-46. Yderligere særudstilling i bunkeranlæg (beton-dækningsgrav fra 1944) i museets have.

Nexø Museum har udstilling i fire etager. På flere etager mange beskrivelser, fotos og genstande fra perioden 1940-46. Ofte særudstillinger om besættelsestiden.Hovedfyret


På adressen Strandmarksvejen 2, 3720 Nexø ser man et af Dueoddes ældste fyr. I 1960 anlagde Forsvarets Efterretningstjeneste en aflytningsstation ved det da nedlagte fyr.

Hovedfyret, Dueodde, Dines Bogø
1951. Hovedfyret på Dueodde før militæret overtog området.

Hovedfyret, Dueodde, Dines Bogø
Hovedfyret på Dueodde.Efterretningstjenesten i Aakirkeby


I slutningen af fyrrene genetablerede man i Danmark det militære efterretningstjeneste, der officielt var stoppet 29. august 1943.

På Bornholm opsatte man forskellige lytteposter. Bl.a. lå der et anlæg lige øst for Aakirkeby og mandskab her fra blev flyttet til Dueoddde, da den station blev etableret omkring 1960.

FE Bornholm
Søværnets Radiotjenestes station fra 1948 uden for Aakirkeby.

FE Bornholm
Fra 1951 "FCR", Forsvarets Centralradio. Senere Centralradioen og fra 1983 "Teknisk Sektor".

Efter at Søværnets Radiotjeneste havde forladt anlægget øst for Aakirkeby, blev alt udstyr fjernet. Villaen blev efterfølgende en del år anvendt som tjenestebolig.Efterretningstjenesten på Dueodde


FE Dueodde - Bornholmertårnet
I første omgang blev stationen i Dueodde etableret på og ved det nedlagte fyrtårn (nordfyr fra 1879), Strandmarksvejen 2, pr. Snogebæk, Nexø. Det foregik 1958-1962 og anlægget blev gradvis udbygget med antenneanlæg og administrationsbygninger.

FE Dueodde - Bornholmertårnet
Området blev internt i "FE" Forsvarets Efterretningstjeneste benævnt "Station B". De runde afdækninger var lavet af tyndt plastik. De skulle beskytte radio- og radaranlæggene. Selve den runde plade, som anlæggene stod på, kunne man sammenligne med en "ketcher", der bar på et telt med indhold. Plade med inddækning blev kaldt "domer".

FE Dueodde - Bornholmertårnet
Omkring 1980 før det store 7o meter høje tårn bliver bygget.

FE Dueodde - Duegaard FE Dueodde - Duegaard
Omkring 1980 set mod øst. Området FE disponerede over var udstykket fra Duegård, der ses bag FEs anlæg. Vejen til højre (mod syd) mod stranden hedder Fyrvejen. På hver side af Fyrvejen udgravede tyskerne kanonstilling 1 og 2. Det var kun stilling 3 og 4 østligere man støbte.


Dueodde. Historiske fotos ... Dines Bogø ... Tyske kanonstillinger
FE Dueodde - Bornholmertårnet
Slutningen af det tyvende århundrede. Strandmarksvejen 2. Station B. Tårnet er opført 1986. Elevator, 12 etager og 8 runde anlæg med teknisk udstyr af samme type, som tidligere var monteret på toppen af fyret og på et mindre tårn tæt ved den gl. fyrmesterbolig. Et pumpesystem sørgede for passende tryk i "domerne" så arrangementet ikke faldt sammen eller kraftig blæst ødelagde det meget tynde stof.

FE Dueodde - Bornholmertårnet FE Dueodde - Bornholmertårnet
Stationen på Dueodde lukkede i 2012 og 17 medarbejdere blev opsagt. Inden anlægget blev sat til salg blev de otte såkaldte "domer" afmonteret. Runde plader, der bar udstyr og den beskyttende tynde "teltdug". Den 80 m høje gittermast, der ses ved det gl. fyr, blev skåret i stykker og fjernet.

FE Dueodde
Da stationen blev nedlagt i 2012 demonterede man bl.a. en 80 m gittermast, andre antennemaster samt trådantenner. FE på Bornholm. Generelt

Den kolde krig


Hvornår startede "Den kolde krig"?

Det spændte forhold mellem de Vestallierede og Sovjetunionen allerede under 2. Verdenskrig?
Efter Jalta/Potsdam konferencerne?
Churchills berømte tale om "Jerntæppet", 5. marts 1946?
Luftbroen til Berlin?
Koreakrigen?
Opstanden i Ungarn?
Cubakrisen o.s.v.
Er der ved at opstå en ny "Isperiode" mellem Øst og Vest?Bornholmertårnet. Nyt oplevelsescenter fra 2015


Bornholmtårnet - Dines Bogø Bornholmtårnet - Dines Bogø
15. juli 2015 om formiddagen åbner det nye oplevelsescenter under navnet "Bornholmertårnet". Der er beskrivelse og fotos af "FE" Forsvarets Efterretningstjenestes aktiviteter på Bornholm. Hovedoplevelse er turen (med elevator eller trappen) til toppen af tårnet, der er opført i 1986. Her fra udsigt over hele Sydbornholm og Østersøen.

FE Dueodde. Demontering - Dines Bogø FE Dueodde. Demontering - Dines Bogø
Inden den tidligere sporingsstation kunne sættes til salg og fremvises for evt. købere, blev "domer" fjernet fra tårnet og 80 meter høje gittermaster skåret i stykker og fjernet. Teknisk udstyr i lokalerne er demonteret og kørt på lager.

Den 15. juli 2015 om formiddagen åbner stationen igen. Området inkl. tårnet er købt af en lokal privat og det bliver indrettet til et formidlingscenter. Mulighed fra tårnet til at se store dele af det sydlige Bornholm og Østersøen.

Vladimir Putin fra Moskva er inviteret til åbningen, men han har nok for travlt og hans folk kender sikkert hver en krog på anlægget i forvejen.

FE Dueodde - Bornholmertårnet
I 2014 blev hele anlægget sendt i udbud. Flere interesserede kiggede på udbudsmaterialet og foretog beregninger af anvendelsesmuligheder. En forretningsmand på Bornholm købte anlægget, der nu er indrettet som et oplevelsescenter.

FE Dueodde - Bornholmertårnet
2. juli 2015. Der er fyldt med håndværkervogne på pladsen foran tårnet. Man knokler for at blive færdig til åbningen.

Bornholm Rundt - FE Dueodde - Bornholmertårnet
4. juli 2015 før den officielle åbning besøgte veteranbilfolket Bornholmertårnet. (Foto fra Facebook).

Bornholm Rundt - FE Dueodde - Bornholmertårnet
Efterretningstjenestens tidligere station ved det gl. hovedfyr. Ved stranden ses Dueodde Fyr fra 1962. Ud for Efterretningstjenestens tårn i retning mod stranden vest for Fyrvej kan man i plantagen fornemme, hvor tyskerne i 1941 udgravede til kanonstilling I.

Bornholm Rundt - FE Dueodde - Bornholmertårnet
28. juli 2015. Carl Ilsøe fortæller i TV2/Bornholm om Bornholmertårnet og Regan Vest i Jylland.