Tysk stilling på Ndr. Dragørvej. Dines Bogø .Webmaster: Dines Bogø


Uddrag fra artikel i bogen "Dengang og Nu. Del 8"
Generelt: Tyske anlæg ... Dines Bogø ... Sydamager: Generelt


Dines Bogø
Nordre Dragørvej, maj 1945.

1: Store Magleby jernbanestation.
2: Skyttegrave.
3: Beredskabsstilling. Omtalt i tekst nedenfor.
4: 12 m bred rullebane.
5: Tysk standardhangar.
6: 3 flyverskjul. Kun 2 færdigetableret.På det tidspunkt af besættelsen begyndte Værnemagten at tænke meget på forsvar, og derfor blev tyske soldater sat til at grave skyttegrave fra stillingerne ved Maglebylille via Ryvanggård på Krogvej langs Nordre Dragørvej til hangaren på Martin Jansens jorde ved D.B. Dirchsens allé.

Området ved Tvillingegård var udset til at fungere som en mindre "pindsvinestilling". Omkring gårdene henholdsvis nord og syd for Nordre Dragørvej blev der gravet skyttegrave.

Fra skyttegravene nord for vejen blev der lavet en mindre zig-zag forbindelse hen til "forrådskammeret" i laden. Alle anlæg var omgivet af pigtråd. I området Nordre Dragørvej og nuværende Ny Ryvej var der lavet en forstærket stilling.

Dines Bogø
På sydsiden af Nordre Dragørvej 54 ved gården Rågårdsdal blev der anlagt et beredskabssrum (Bereitscahftraum) i hegnet vest for gården. Anlægget er ofte måske fejlagtigt blevet benævnt "maskingeværstilling".

Skyttegraven fulgte grøfterne langs vejen, forbi gården Peters Minde ned til en anden stilling ved den 1.632 m2 store hangar på nord, der lå lige nord for Aldershvilegårdens jorde.

Dines Bogø Dines Bogø
Stillingen fotograferet i maj 1977, inden den blev helt skjult af bevoksning. (Forf. foto).

Dines Bogø Dines Bogø
Samme anlæg januar 2000. (Forf. foto).

Dines Bogø Dines Bogø
Dines Bogø
"Bereitschaftraum" af sjælden type. August 2005. (Foto: Jørn Junker).