Christmas Møllers Plads..............Webmaster: Dines Bogø

Artikler: Generelt ..... Dines Bogø ..... Artikel - papirudgave

Artikel bragt i Amager Bladet 2. januar 2013

Christmas Møller - Dines Bogø
Optagelse ca. 1865 fra Vor Frelsers Kirketårn.Flere veje og pladser, på den nordlige del af Amager, blev i slutningen af 2012 opkaldt efter afdøde danske statsministre. Selvfølgelig har der været debat om de valgte navne og også om, hvorfor den og den ikke er medtaget. F.eks. en radikal statsminister.

Christmas Møller - Dines Bogø Christmas Møller - Dines Bogø Christmas Møller - Dines Bogø
Tv: 12. maj 1945. Den nyudnævnte udenrigsminister Christmas Møller venter sammen med allierede repræsentanter og statsminister Vilhelm Buhl på, at feltmarskal Montgomery skal ankomme til Københavns Lufthavn i Kastrup. Midt: Konservativ politiker og minister Christmas Møller (1894-1948). Th: Guido Leo John Christmas Møller rejste til London i 1942, hvor han var med til at repræsentere danske interesser. Han talte flere gange i BBC's danske udsendelser.Christmas Møller - Dines Bogø
Ca. 1937. Torvegade og Amagerbrogade mødes. Nederst th. ved Markmandsgade ses traktørstedet "White Star". Midt på foto tv. ses Amagerfælledvej. (Arkiv: Flemming Lambert).

I 1950 valgte man, at navngive en forholdsvis ny plads i Sundby efter den konservative afdøde udenrigsminister John Christmas Møller (1894-1948). Christmas Møller står stadig i dag for mange som et symbol på Frihedskampen, fordi han under Besættelsen talte om modstand i BBC's danske udsendelser fra London.

Det kan også have haft indflydelse på valg af navn dengang, at Morten Nielsens monument for Frihedsbevægelsens faldne, blev opstillet på pladsen i 1949.

Christmas Møller - Dines Bogø
Christmas Møllers Plads 1954.

Før 1909 måtte man kun opføre bygninger af bindingsværk i området ved nuværende Christmas Møllers Plads. I en afstand af lidt over 1 km fra Christianshavns vold lå endnu den gamle demarkationslinje. Bygninger inden for grænsen skulle hurtigt kunne nedrives, så der var frit skudfelt fra volden. Først fra ca. 1912 blev området bebygget med de store ejendomme, vi kender i dag ved Amagerbrogade op mod Amager Boulevard.Veje ved pladsen


I 1938 blev det gamle traktørsted "White Star" nedrevet, en ny stor ejendom opført og Vermlandsgade blev videreført fra Uplandsgade til Amagerbrogade. Det omtalte traktørstedet hed "Vennelyst" før 1913.

Den store ejendom, der blev bygget på stedet i 1938-1939 består af over 200 lejligheder og flere erhvervslejemål.

Christmas Møller - Dines Bogø Christmas Møller - Dines Bogø
Tv: Udsigt fra Vor Frelsers Kirketårn 1915. Fra 1912 blev området ved Amagerbrogade / Amagerfælledvej bebygget. Th: Udsigt fra Vor Frelsers Kirketårn 1938. Ejendommen Vermlandsgade / Amagerbrogade er næsten færdigbygget.

Christmas Møller - Dines Bogø Christmas Møller - Dines Bogø
Tv: Postkort fra besættelsestiden. Den nye rundkørsel, der blev anlagt i vinteren 1941-1942. Kantsten markeret med hvid maling. Dengang havde man vigepligt i rundkørsler for al trafik fra højre. Th: Postkort fra slutningen af fyrrene. Danmarks største rundkørsel set mod Christianshavn.

Christmas Møller - Dines Bogø Christmas Møller - Dines Bogø
Tv: Ca. 1906. "Vennelyst Variete". Traktørsted, der lå på hjørnet af Markmandsgade og Amagerbrogade.37. Fra 1913 hed etablissementet "White Star". Th: Ca. 1937. "White Star", Amagerbrogade 1. Underholdning, variete og dans. Før 1913 hed traktørstedet "Vennelyst". Nedrevet 1938, da Vermlandsgade blev gennemført til Amagerbrogade og den nuværende store ejendom " Andelsboligforeningen Vennelyst" blev opført.Christmas Møller - Dines Bogø Christmas Møller - Dines Bogø
Tv: Januar 1942. Ny rundkørsel anlægges. I ejendommen Amagerbrogade 2 ses barnevognsforretning, frisør og vinstue. (også dengang). Midt i foto ligger "Ved Stadsgraven", der blev anlagt i trediverne. (Foto: Erik Johansen). Th: Maj 2010. Forretningen har ligget på Amagerbrogade 2 siden 1928. Facadeskiltet er blevet ændret gennem tiden. Her i en udformning, der oprindelig er fra omkring 1980.

Christmas Møller - Dines Bogø Christmas Møller - Dines Bogø
To af de andre butikker på pladsen har også ligger der i mange årtier.I 1942 blev den store rundkørsel anlagt. Sporvognslinjerne blev ført tværs gennem rundkørslen. Da rundkørslen blev anlagt talte man om, at det var Danmarks største.

Tilbage i begyndelse af 1900-tallet var Amager Fælledvej blevet tilsluttet Amagerbrogade nogenlunde på det sted, hvor pladsen senere blev anlagt. I trediverne åbnede man vejen "Ved Stadsgraven", der også "rammer" Amagerbrogade på samme sted.

I 1965 udbrændte et sporvognstog på pladsen efter kollision med en tankvogn. Heldigvis skete der ingen personskade.

I 1971, da alle sporvognslinjer var nedlagt på strækningen over Christmas Møllers Plads, blev selve rundkørslen fjernet. Pladsen blev omlagt med ny lysregulering og nye vognbaner, som vi kender det i dag.

Christmas Møller - Dines Bogø Christmas Møller - Dines Bogø Christmas Møller - Dines Bogø
Tv: August 1969. Midt: 1966. Flere sporvognslinjer 2, 9, B, Turistlinjen og Sundby Skovlinje har kørt på strækningen Amagerbrogade - Torvegade. Sporvognslinje 9 blev nedlagt 30. april 1966. (Fotoarkiv: SHS). Midt: Jamen linje 8 har da aldrig kørt over Christmas Møllers Plads! Jo her i 1968 som særkørsel med sporvognsentusiaster. Th: Udsigt fra Amagerport 2012. (Foto: Per Schou fra bogen Amager fra oven).

Christmas Møller - Dines Bogø
Udsigt fra Amagerport 2012. (Foto: Per Schou fra bogen Amager fra oven).Papirudgaven i Amager Bladet side 20 og 21

Artikel side 20 ... Dines Bogø ... Artikel side 21