Benzintank på Kongevejen..............Webmaster: Dines Bogø

Artikler - generelt ..... Dines Bogø ..... Artikel - papirudgave
Artikel bragt i Amager Bladet 30. oktober 2012Ih, hvor er det kommunalt

I sommeren 1923 kunne man se vrede læserbreve om en benzintank i Dragør. Flere lokalblade på Amager og i landsdækkende aviser skrev også om sagen.

Benzinstander - Dines Bogø
Det Danske Petroleums-Aktieselskab D.D.P.A. solgte benzin og olie fra det amerikanske selskab Standard Oil "S.O". Udtalen af forkortelsen "S.O". blev fra 1939 til ESSO, et senere kendt benzinselskab. (Postkort udlånt af Jørgen Aamand).

Årsagen til balladen var, at Dragør Kommunalbestyrelse i maj 1923 havde givet tilladelse til opsætning af en rød benzinstander. Man havde anbefalet ansøgeren, at opsætte tanken ved en historisk milepæl, da den ellers ville spærre et fortov, hvis den blev opsat lige ud for ejerens forretning. Købmanden, der var ansøger, og benzinselskabet D.D.P.A. rettede sig efter den kommunale anvisning.

En læser skrev i Politiken om den "hæslige Tank for Benzin og Motorolie". Indsenderen fortæller, at der cirkulerer en protestskrivelse, der forlanger benzinstanderen fjernet.

Benzinstander - Dines Bogø
Illustration i Aftenbladet 12. september 1923. (Morten Flindt Larsens samling).Forhistorien

Købmand Edvard Ravn på Kongevejen 6 havde 30. april 1923 søgt om tilladelse til opsætning af en benzinstander lige ud for sin butik, men Kommunalbestyrelsen anbefalede som omtalt, at tanken skulle stå lidt "diskret" på en plads overfor.

Benzinstander - Dines Bogø Benzinstander - Dines Bogø
Badstuevælen ca. 1906. Dragør Vandværk åbnede i 1907 samtidig med Amagerbanen og gradvis blev de 9 offentlige vandposte lukket. Vandposten ved milepælen havde tidligere stået mere tæt på Kongevejen.

Da de lokale så den røde benzinstander, brød oprøret løs. Hvis man ikke kunne få flyttet stander væk fra milepælen ville man foreslå en anden plan. Man kunne flytte milepælen væk fra benzinstanderen!

Det blev foreslået, at Chr. VII's milepæl kunne flyttes til havnen i et lille anlæg. Milepælen der havde stået på stedet siden 1790 stod egentlig også forkert. Den burde have stået 200 m mod øst ude i Dragør havn, hvis afstand til Sønderport på den nordlige del af Amager via Amager Landevej skulle passe.

Et forslag om at flytte benzinstanderen længere tilbage på pladsen "Badstuevælen" var ikke realistisk, da det ville være for langt væk fra købmandsbutikken. Et forslag om at flytte den hen til en mødding ved den nærliggende Kongevejsgård var ikke realistisk, da der i forbindelse med standeren skulle være en jordtank på 3.200 liter.

Sagen var ved at gå i hårdknude, fordi købmanden ikke kunne gøre noget og benzinselskabet henviste til, at der var givet kommunal tilladelse.Direktør Sophus Falck i Dragør

Redningskorpset direktør, der havde opført et sommerhus i Dragør til elskerinden Helene og deres søn Einar, så straks en chance for en god omtale. Han tilbød, at hans entreprenørafdeling i Sundby gratis kunne flytte MILEPÆLEN, når man var blevet enig om en ny placering.

Sophus Falck - Dines Bogø
Helene Schmidt, Sophus Falck og deres søn Einar. Overdirektør Sophus Falck havde opført et sommerhus lidt uden for Det gl. Dragør samme år, som benzinstanderen blev opstillet. Han fulgte meget med i, hvad der skete i Dragør og Store Magleby.

I aviserne dengang kan man læse om tilsvarende problemer andre steder med "grimme benzinstandere". Ja selv en nyopsat benzinstander på Christiansborg Ridebane, der skulle sikre benzin til Kongehusets køretøjer, skabte kraftig debat. Det er ikke nyt, at noget med bilisme kan give anledning til ophidselse.

Løsningen Dragør Turistforening går ind i sagen og i foråret 1927 finder man en løsning. Benzinstanderen flyttes hen til en placering på hjørnet af Stralsundstræde og Kongevejen (dengang Nordre Stræde og Store Kongensgade), som det oprindelig var tænkt. Aftalen blev, at købmand, turistforening, kommune og benzinselskab skal betale udgifterne ved flytning af stander og jordtank.Benzinstander - Dines Bogø Benzinstander - Dines Bogø
Tv: Kongevejen ca. 1933. Den nye placering på hjørnet af Stralsundstræde ud for Edv. Ravns "Jsenkram Lager og Colonial Magasin". Købmand Edvard Ravn fik hver morgen besøg af Prins Knud, da denne var kommandant på Dragør Fort. Ikke for at fylde benzin på Krone 27, men efter en lang køretur, skulle det gøre godt med en tempereret HOF. (Foto udlånt af Dragør Lokalarkiv).

Th: Kommis Carl Steffensen ved tanken i trediverne. I baggrunden Kongevejsgården med den indhegnede mødding. Dengang bragte alle handlende varer ud, men der var grænser for, hvor meget service man skulle yde, mente købmand Ravn. En dag ringede en landligger fra Nordstranden og bad om at få sendt ½ pund. kaffe. "Desværre frue. Det kan ikke lade sig gøre. Buddet er i Store Magleby med et Frimærke". (Foto udlånt af Dragør Lokalarkiv).
Under besættelsen var der ikke meget benzin i tanken, men i en kort periode efter befrielsen var der travlhed ved standeren på Kongevejen. De britiske RAF-tropper på Sydamager kom med deres jeeps og andre køretøjer for at få brændstof. I slutningen af fyrrene blev tanken nedlagt og kunderne var herefter henvist til konkurrenten "Autoparken", der lå på Kirkevej ved den daværende kommunegrænse.

Nye benzinanlæg I 1932 gav Dragør Kommunalbestyrelse igen tilladelse til anlæg af et benzinanlæg. Denne gang var der ikke tale om en enkelt stander, men et meget stort tankanlæg, der skulle ligge på Dragør Havn. Som bekendt blev det ikke til noget og "Benzinøen - Prøvestenen" kom fra midten af trediverne i stedet til at ligge i Sundby ud for Kløvermarken. Men det er en helt anden historie.

Benzinstander - Prins Knud - Dines Bogø
1949. Tronfølgeren, Kommandørkaptajn Prins Knud besøgte Kongevejen 6 hver dag på vej Dragør Fort, hvor han var kommandant. Her er han i snak med købmand Axel Aagesen. Benzintanken blev nedlagt samme år og prinsen stoppede som kommandant på fortet. (Foto udlånt af Mikael Horn).