Apoteket i Dragør flytter........Webmaster: Dines Bogø

Artikler: Generelt ..... Dines Bogø ..... Artikel: Papirudgave
Artikel bragt i Amager Bladet 22. maj 2012Dragør havde tilbage i forrige århundrede et "Medicinudleveringssted, der lå på Strandlinjen ved havnen. Lokale omtalte medicinudsalget som "Hos Apotekerens". Ekspeditionen foregik fra en klap i døren mellem forstuen og stuen.

Før der blev oprettet medicinudleveringssteder, kunne man købe visse medicinske varer f.eks. hos materialhandlere. Receptpligtig medicin købte man hos sin læge.Dines Bogø
Kommandørboligen, Kongevejen 11 er opført i 1846 af Det Kongelige Generaltoldkammer. Der har i to perioder været apotek i hovedbygningen.

Kommandørboligen


For lidt over 90 år siden blev der oprettet et håndkøbsudsalg på Kongevejen 11B i "Kommandørboligen". Huset havde boghandler Chr. Schou købt i 1914 af Marineministeriet. En kort årrække havde det været bolig for kommandanten på Dragør Fort og før den tid bolig for byens Kgl. Lodskommandør.

Det var boghandlerens hustru, fru Julie Schou, der stod for håndkøbsudsalget. Fru Schou fortalte ofte med stolthed, at hun var ud af Buchwald-slægten. En slægt af officerer og godsejere i Jylland.Dines Bogø
"Julie og Andreas Buchwald Schou's Minde". Nævner man for lokale, der altid har boet i byen, at der på facaden Kongevejen 11C siden tresserne har siddet en mindeplade, tror de ikke på det. Men pladen er opsat, da kommunen arvede ejendommen efter fru Julie Schou.

Fru Julie Buchwald Schou


Fru Schou lagde stor vægt på, at Kong Christian den 9. og dronning Louise i 1885 havde spist frokost i huset i anledning af Dragør kirkes indvielse. I 1894 havde der igen været kongeligt besøg i huset. Kronprins Frederik, senere Frederik den 8., og de 3 prinsesser havde drukket chokolade i dagligstuen.

Når der var åbent i håndkøbsudsalget, blev kunderne ekspederet fra et vippebræt i vindfanget. En klokke kunne tilkalde fru Schou, men klokken skulle, efter fru Schou mening, ikke bruges for energisk. Fru Schou solgte også finere porcelæn. Interesserede seriøse kunder blev inviteret ind i den fine stue, hvor de kunne kigge på varerne.

Ved siden af håndkøbsudsalget havde Chr. Schou boghandel fra 1915 til sin død i 1932 (sidste boghandler på stedet lukkede i 2001).

Fru Schou lagde personligt stor vægt på, at huset og butikkerne blev vedligeholdt og dagligt rengjort, så det hele fremstod prydeligt med respekt for husets tidligere fornemme betydning. Fru Schou sørgede for, at hushjælpen ofte vaskede hele den lyse facade. Maling manglede aldrig. "Byens Hus" skulle se pænt ud og fremstå som et godt eksempel for andre.

At det var fru Schou der bestemte i huset mærkede sønnen Andreas også. Han skulle uddannes til noget stort og fint, vidste hele byen. Det var dog ikke som apoteker eller boghandler. Fru Schou havde bestemt, at han skulle "læse til biskop".Udsalget flytter væk fra "Kommandørboligen"


I fyrrene lå håndkøbsudsalget forskellige steder i private villaer på Stationsvej. At begge villaer, der havde håndkøbsudsalgene på Stationsvej, lå i daværende Store Magleby kommune har kunderne ikke skænket en tanke. I samme periode lå der også et håndkøbsudsalg i Hovedgaden i Store Magleby kommune.

Dines Bogø
En anden af Dragørs markante ejendomme var Højerup. En ældre bygning, der i midten af 1800-tallet var blevet kraftigt udbygget og derefter primært anvendt til beboelse. I ejendommen har der også været væveri, restauration, postkontor, telefoncentral, tobakshandel og iskagebod. "Apotek" var der kun få år lige inden den store ejendom blev nedrevet i 1955.

Et par år lå udsalget i ejendommen "Højerup" på Dragørhjørnet. Da ejendommen blev nedrevet i 1955 flyttede håndkøbsudsalget til Dragør Stationsplads.

Fra 1964 blev kunderne betjent af faguddannet personale og det var nu Tårnby Apotek, der ejede udsalget. I 1970 flyttede man igen. Denne gang "uden for byen" til hjørnet af Kirkevej og Jægervej tættere ved et planlagt nyt stort boligområde. Nogle år efter flytningen var der planer om at omdanne apoteksudsalget til apoteksfilial og samtidig flytte over vejen til den ældste del af "Dragør Centret".Apoteket flytter tilbage


Fru Julie Charlotte Thine Schou (1882-1965), født Buchwald og senere gift Fresner, havde 1½ år før sin død, da hendes søn døde, bestemt, at Dragør Kommune skulle arve "Kommandørboligen", Kongevejen 11 / Badstuevælen 2. I forbindelse med overdragelsen var der stillet forskellige betingelser, bl.a. opsætning af mindeplade, forskrifter for administration og bemaling samt bestemmelse om, at Dragør kommune ikke må sælge ejendommen.

I marts 1979 flyttede apoteket tilbage til Kongevejen 11, der nu var kommunens ejendom, og udsalget blev nu ændret til en apoteksfilial under navnet "Dragør Apothek". Dragørs daværende borgmester Jørgen Rosschou ønskede, at man anvendte den ældre stavemåde for apotek. I lighed med en tradition fru Schous havde indført, blev det bestemt, at der skulle flages fra terrassen fra Kommandørboligen på 1. sal ved fødselsdage, kommunale dage og offentlige flagdage.

I november 1995 blev ekspeditionslokalet ombygget for at give kunderne bedre plads. Efter i mange år at have været en del af Tårnby Apotek blev Dragør Apotek pr. 1. maj 2006 apoteksfilial under Kastrup Apotek.

Dines Bogø
Dragør Centret, Maglebytorv 14. Dragør Apotek flytter 4. juni 2012 ind i Amagerbankens tidligere lokaler.

Det gamle lokale på Kongevejen har ofte været overfyldt og ventetiden lang. Nu håber man, at ved at flytte ekspeditionen pr. 4. juni 2012 til Amagerbankens nedlagte filial i Dragør Centret, at bl.a. også adgangsforhold bliver bedre. De planer, man havde med apoteket for ca. 35 år siden om flytning til Centret, bliver nu realiseret.1. juni 2012 meddeler Kastrup-Dragør Apotek, at der 4. juni 2012 oprettes medicinudleveringssteder i Irma, Kongevejen 20 og SuperBest, Krudttårnsvej 171.