Dobbeltmorderen fra NorgesgadeBogøWebmaster: Dines Bogø

Dobbeltmord. nr. 1 ..... Dines Bogø ..... Dobbeltmord. nr. 2 ..... Dines Bogø ..... Artikler: Generelt

Dines Bogø fortæller om Anders Kristian Jørgensen, der blev dømt for et Dobbeltmord

Artikel bragt i Amager Bladet 20. marts 2012
Fotos: 1948 og 1975. Tidl. Søfyrbøder Anders Kristian Jørgensen (1906-1981). Dømt for Dobbeltmordet i Køge Bugt. Anders Fruerhoff, som han hed fra 1955, nedsatte sig som healer i Randers. I 1974 udtalte han til et ugeblad. "Jeg har opklaret Dobbeltmordet - og jeg har pløkket morderne!

Søfyrbøder Anders Kristian Jørgensen, født 22. juli 1906 i Randers, blev i 1948 dømt for Dobbeltmordet i Køge Bugt.

Få dage før befrielsen i 1945 meldte han sig som modstandsmand til en kommunistisk gruppe på Østerbro. Tidligere under krigen havde han bl.a. arbejdet i Norge for den tyske organisation Todt. I Norge havde han dræbt en mand ved at bide struben over på ham. Jørgensen klagede over, at han fik knækket en tand. Han havde også arbejdet for Den tyske Krigsmarine og her været i karambolage med den militære straffelov på grund af tyveri.

På selve befrielsesdagen den 5. maj 1945 dræbte Jørgensen en ung tysk soldat i Ndr. Frihavnsgade på Østerbro. Hans kammerater havde stoppet en tysk lastvogn og den tyske soldat var stået ud. Anders Jørgensen gik hen til soldaten og gennemhullede denne uden varsel med sin maskinpistol. Jørgensens kammerater var chokerede og han blev indberettet til ledelsen, der påtalte hans adfærd.


Gerningsvåbnet en pistol model "Luger P08" som Anders Jørgensen i maj 1945 fik udleveret, da han var medlem af modstandsbevægelsen. Han fik sat en plade på skæftet, hvor der stod: Kammeraterne P6B. "Snigskytten" til Erindring om Veludførte Aktioner 5. Maj 29. Septb 1945. (Pistolen indgår i særudstillingen på Politimuseet 25. maj 2011 - 29. februar 2012 om Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej).

Senere omtalte Jørgensen selv episoden, som den dag han alene havde ryddet hele kvarteret for Hipo-reder. Han fik en sølvsmed på Amagerbrogade til at påsætte en lille plade på sin pistol. Inskriptionen fortalte om Jørgensens "heltegerninger" som snigskytte.

Kammeraterne var ikke begejstrede for ham. De kaldte ham "5. maj sabotøren". Det er forbavsende, at han ikke blev smidt ud, men han blev først hjemsendt i efteråret 1945. Han havde givet ledelsen mange problemer ved flere gange uberettiget at anholde folk.

I 1947 var han, som flere andre, involveret i et større projekt, der gik ud på at opkøbe våben og sende disse til krigsførende magter. Sideløbende med det var han efter eget udsagn "opfinder", der havde fået patent på mange produkter. Han påstod f.eks. at han havde opfundet et middel der forhindrede fiskegarn i at rådne, et middel der forhindre knæ i bukserne, middel der forhindrer frugt i at falde af træerne, 100 % effektiv insektdræbende middel, der var helt uskadelig for mennesker o.s.v.

Han boede med sin hustru i en nu nedrevet ejendom i Norgesgade i Sundby på Amager. Bortset fra de gentagne historier om påståede patenter, som han underholdt pressen med, hører man først om ham igen i maj 1948, hvor han bliver anholdt for et dobbeltmord i Køge Bugt. To mænd var blevet skudt St. Bededags aften måneden før på fiskekutteren "Elo". Efter at have plyndret de to havde han smidt deres nøgne lig i vandet.


Tv. Højt respekteret medlem af Modstandsbevægelsen, skibsfører, dykker Hans Edvard Hjalmar Olsen (1908-1948). Hans lig blev fundet 31. maj 1948 i den sydlige del af Køge Bugt. Th Værnemager, sortbørshandler, smugler, handelsmand Rudolf Louis Herman Nicolai (1907-1948). Hans lig blev fundet 31. maj 1948 ved Vellinge i Skåne.

Anders Jørgensen tilstod 12. maj 1948 mordet på handelsmand, sortbørshandler, tidl. værnemager Rudolf Nikolai samt mordet på dykker, skibsfører, tidl. modstandsmand Hjalmar Olsen. Han havde inviteret de to på en sejltur til Sverige under påskud af, at de skulle købe et skib, der skulle bruges til våbensmugling.


Tv. 22. april 1948 havde Anders Jørgensen hos skipper Nilsson og matros Warn bestilt en tur til Malmø på kutteren Elo. Efter nogen tøven undersøgte politiet kutteren i begyndelsen af maj, da den lå i Sydhavnen. Man fandt projektiler. Man fandt også blod, selv om der var gjort grundigt rent. Th. Under afhøring af skipperen og matrosen fra kutteren Elo, fik politiet klarlagt, at drabene var sket i nærheden af tudebøjen ved positionen 55o 32' 36'' - 12o 30' 22'' i overgangen mellem Sorte Rende og Køge Bugt.

De var sejlet ud fra Sydhavnen og et lille stykke inde i Køge Bugt skød han begge mænd. Til politiet gav han modstridende forklaringer, men en af forklaringerne gik ud på, at han havde dræbt de to mænd fordi han følte sig truet og fordi de to mænd var gerningsmænd til Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej (19. februar 1948).


Natten mellem 11. og 12. maj 1945 tilstod Jørgensens mordene. Overskrift i Berlingske Tidende 13. maj 1948. Han blev også udspurgt om Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej, men svarende med tågede forklaringer. Frederiksberg Politi sagde, at det ikke hastede med at afhøre ham om den sag.


Pens. Lodsformand Jens Lydom Christensen, Dragør viser positionen på et nyere søkort.

I 1950 stadfæstede Højesteret, at Anders Kristian Jørgensen skulle afsone fængsel på livstid. Det blev nu ikke livstid, men kun til 23 år. I 1970 nedsatte han sig som healer under sit nye navn i fødebyen Randers. Her solgte han også præparater, der i.flg. hans egen beskrivelse kunne helbrede alle skavanker på en gang. Han døde 10 år senere på et plejehjem og ligger begravet i Jylland.

Havde sagen fra Køge Bugt noget at gøre med Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej? Anders Jørgensen svarede en medfange i 1953, der spurgte om han også kendte noget til det andet Dobbeltmord. "Jeg var med", men yderligere ville han ikke fortælle.

Han var også blevet afhørt om sin evt. forbindelse til det mere kendte Dobbeltmord, men politiet brugte ikke meget tid i maj 1948 på flere afhøringer af ham. Han havde jo tilstået et dobbeltmord og man forventede, at han ville få livsvarigt fængsel. (Mere om sagerne: www.Dobbeltmordet.DK).