Stubmøllen i Store Magleby...............Webmaster: Dines Bogø


Artikel bragt i Amager Bladet 1. marts 2011
Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 ... Dines Bogø ... Sydamager: Generelt ... Dines Bogø ... Artikler: Generelt


Omkring Stubmøllen i Store Magleby


Flere kilder angiver, at den første mølle i Store Magleby blev opført omkring 1624. På samme sted ved man, at der i 1694 blev opført en stubmølle, og denne mølle fungerede helt op til 1912. En stubmølle er normalt bygget af træ og stående på en fod således, at hele møllen kan drejes efter vindens retning.

Stubmøllen på Møllevej lå lige over for den nordlige udkørsel fra nuværende benzinstation.

Dines Bogø
Dragør Lund, Øresund, Stubmøllen og Møllehuset malet fra Marienlysts have. Selve Møllevej er skjult af hækken. Malet af Julius Exner i 1874 og købt af Randers Kunstmuseum i 1900. Til højre ser man ejendommen Møllevej 2, hvor der var bageri.

Dines Bogø
Store Magleby Møllegade/Møllevej. På matrikelkortet fra omkring 1900 ses stubmøllen beliggende på den trekantede grund i byens sydlige udkant.

Peter Larsens enke Sidse Marie havde bortforpagtet møllen; men i 1911 var møllen så dårlig vedligeholdt, at sundhedsmyndighederne forlangte arbejdet på møllen stoppet. De sidste 30 år var møllen blevet drevet sammen med det bageri, der dengang lå på Møllevej 2 på hjørnet af Søndergade. Mølleren Peter Larsen døde under tragiske omstændigheder, da han under arbejde i møllen blev trukket ind i maskineriet.

Dines Bogø Dines Bogø
Til venstre. Møllevej 5-7. Stubmøllen ca. 1910. For enden af Møllevej ser man militærets krudthus nr. VII, der blev opført 1782. Til højre skimtes gavlen af Møllevej 4, opført 1867. (Foto: Dragør Lokalarkiv). Th. Håndkoloreret postkort af Stubmøllen i Store Magleby.Møllen nedrives


Der havde været forhandlinger med Museum Amager (daværende forening Øen Amagers historiske Samling) om køb af møllen med henblik på nedtagning og senere genopbygning; men der var på det tidspunkt ikke penge til projektet.

Møllen forfaldt, og i 1916 blev de sidste rester fjernet. Møllehjul og nogle sten fra møllen blev brugt til et mindre stengærde ved Møllevej, og træværket fra møllen blev solgt. Flere møllesten er bevaret.

Dines Bogø
Møllevej 2 i Store Magleby, hvor der oprindeligt var bageri i tilknytning til stubmøllen. Bemærk blændet dør og vindue. Møllen lå på marken lige til venstre for personbilen. (Forfatterens foto fra oktober 1992).

Arealet, hvor møllen havde ligget, blev i 50 år anvendt til opbevaring af hvidkål. Området var fyldt med skærver og sten. Disse blev først fjernet i 1966, da nuværende villa skulle opføres på grunden.

Stubmøllegård

Stubmøllegård hører til en af byens ældste gårde. Sandsynligvis var gården blandt de gårde, svenskerne nedbrændte i 1658, og som blev genopført. På et kort fra 1700 er gården indtegnet. Stubmøllegård undgik de meget store brande i Store Magleby i 1809 og 1821; men slap ikke i nyere tid.

Under besættelsen midt på dagen 15. september 1943 trak et kraftigt uvejr hen over St. Magleby. Lynet slog ned i den søndre længe på Stubmøllegård, og nedslaget var så kraftigt, at muren revnede. Naboer forsøgte, at ringe efter hjælp; men telefoncentralen på Stationsvej i Dragør var iflg. reglerne lukket på grund af tordenvejret.

Branden i 1943


Brandfolkene i Store Magleby havde opdaget branden, og de stillede med den bærbare motorsprøjte. Naboen på Wybrandts Minde kørte i sin generatorlastvogn til Kastrup med besked til Tårnby Brandvæsen.

Tårnby stillede med to motorkøretøjer, og sammen med Store Magleby og Dragør brandvæsener fik man reddet stuehuset og den vestlige del af nordlængen. På et tidspunkt havde branden været så kraftig, at eternitplader fra længerne blev slynget højt op i luften inden de landede langt fra brandstedet.

Dines Bogø
Dragør Brandvæsens automobilsprøjte, Ford årgang 1938 ved Stubmøllegård den 15. september 1943. (Foto: Aksel Møller).Sabotage mod fly


En nat ved 23-tiden i 1944 blev gården rystet kraftigt. En modstandsgruppe fra København havde sprængt flere tyske fly i luften. To fly, der stod parkeret lige syd for gården ved den tyske rullebane, blev totalt ødelagt. Tilsvarende blev et fly, der var parkeret på en mark lidt vestligere, ukampdygtigt. Tysk sikkerhedspoliti gennemsøgte huse og gårde; men fandt ikke "gerningsmændene". (Det var en gruppe fra BOPA, der 2. november 1944 lavede aktionen). Senere sabotageforsøg mod fly i samme område, bl.a. af lokale folk, lykkedes kun delvist.

Møllevej og Møllegade

Mange veje og gader i Dragør har skiftet navn; men også veje i Store Magleby er blevet ændret. Møllevej og Krudttårnsvej er de oprindelige militære forbindelsesveje til krudthusene, og derfor blev hele vejstykket fra Store Magleby Kirke ofte benævnt "Krudttaarns Vejen". Senere benævnes vejstykket "Møllegaden", og først i 1900-tallet optræder navnet Møllevej.

Dines Bogø
Maj 1992. Stubmøllegaard set fra sydøst mod Møllevej. Til venstre på marken lå stubmøllen.Post- og telefondistrikter


Omkring 1965 ændrede man "grænsen" mellem Møllegade og Møllevej. Stubmøllegård lå før den tid i Møllegade 17; men adressen er i dag Møllevej 1.

Indtil 1974 hørte Møllegade og den nordlige del af Møllevej under Store Magleby postdistrikt med postnummeret 2792. Det postnummer anvendes nu kun internt af Post Danmark og alt på Sydamager inkl. dele af Tårnby kommune hedder i dag 2791 Dragør.

Dines Bogø
23. juni 2003. Efter Dragør Marked og på vej til nye oplevelser. Til venstre villaen Møllevej 7, der ligger på den gamle møllegrund.

I 1925 blev selve Magle-telefoncentral flyttet fra Tømmerup Kro til en villa i Viberup og det daværende telefonselskab KTAS benyttede lejligheden til at overflytte halvdelen af central Magles abonnenter til central Dragør. Det var hele Store Magleby landsby, dele af Fælleden samt Møllegade/Møllevej, der ved den lejlighed blev "underlagt" central Dragør på Stationsvej.

Ikke et ord nu om kommunesammenlægninger, men ændringer af postdistrikter og telefonnumre dengang kunne også sætte sindene i kog.

Dines Bogø
Ældre matrikelkort "sammenlagt" med nyere kort. På Møllevej 7 ser man tydelig, hvor den gl. mølle har ligget.