Falck på Amager Strandvej.............Webmaster: Dines Bogø


Artikel bragt i Amager Bladet 14. december 2010
Generelt: Falck .................................... Fotos af Krudthus 2 .................................... Artikler: Generelt


Dines Bogø

.........................
Dines Bogø
Krigsministeret solgte krudthuset på
Amager Standvej nr. 110 til Falck i 1923.

Bygningen blev i første omgang indrettet
til redningsskole.

Falck solgte den gl. fredede ejendom i 1991.Ulykke i København og udflytning til Amager

I 1779 skete der en eksplosion i et krudtmagasin ved Rosenkrantz Bastion, der lå ved nuværende Nyboder Skole. Umiddelbart efter ulykken blev det besluttet, at man ikke ville have farligt ammunition opbevaret i bygninger så tæt på Københavns centrum.

I årene 1779-1782 blev der opført syv nye "krudttårne" på Amager. Det var dengang man stadig mente, at alt der lugtede, svinede eller var farligt burde ligge på Amager.

Dines Bogø
Plade på Krudthus 2 angiver at bygningen er fra 1779.

Krudttårnene, der var omgivet af vandfyldte grave, blev opført langs Amagers østkyst og indbyrdes forbundet med en vej, der selvfølgelig kom til at hedde Krudttaarnsvej (i dag Amager Strandvej). De sydligste to krudttårne lå ved Dragør. Forbindelsen til denne separate del af Krudttårnsvej foregik via Amager Landevej og gennem Store Magleby landsby.1920

Omkring 1920 begyndte militæret at nedlægge magasinerne. Krudttårn nr. 3 var dog allerede revet ned i 1886, da det nuværende Kastrupfort blev bygget. Krudttårn nr. 5, der kom til at ligge i det område Staten købte i 1920 til anlæg af en ny lufthavn, blev nedrevet omkring 1947, da man første gang forlængede bane 12-30. Krudthuset havde bl.a. været anvendt til fårestald.

Krudttårn nr. 4 er nok det mest kendte. I forbindelse med åbning af Kastrup Lufthavn i 1925 indrettede Wilhelm Hammer restaurant i det gamle krudttårn. Da Hammers Restaurant i 1939 flyttede til den nyopførte Lauritzens terminal blev krudthuset efterfølgende bl.a. anvendt til undervisning (*). Det blev nedrevet i 1971-1972, da den første jumbojet kom til Kastrup.

(*) Svend Hammer og familie fortsatte med at benytte stueetagen til beboelse og på 1. sal var der et par værelser, der kunne bruges til kortvarig overnatning for lufthavnens personel.Øvrige bevarede krudthuse

Krudthus 6 og 7 blev senest anvendt af militæret. Begge bygninger, der ligger i Dragør, blev sammen med et ældre vagthus solgt til de lokale kommuner i 1967.

Krudthus 1,der ligger på hjørnet af Prags Boulevard og Amager Strandvej har periodevis været anvendt som lager.Krudthus 2

I 1923 købte Falcks Redningskorps det krudthus, der i dag har adresse på Amager Strandvej 110. Indtil sommeren 1934 anvendte redningskorpset bygningen som brand- og redningsskole. Man havde indrettet forskellige rum, der kunne fyldes med røg, så mandskab kunne træne redning af mennesker og dyr under brand.

Dines Bogø Dines Bogø
Tv. 1923. Det første "elevhold" på Redningsskolen bestod af overvagtmestre, vagtmestre og overbetjente fra Statspolitiet. Th. 1933. Øvelser iført gasmaske indgik i undervisningen.

Efter at konkurrenten Zonen i 1934 havde oprettet redningsstation i Sundby blev det gamle krudthus ombygget til redningsstation. Fra stationen kunne Falck sende brand-, redningskøretøjer og ambulancer. Man havde bl.a. aftale om hjælp ved brand i Store Magleby og ambulancekørsel i samme kommune samt i Tårnby kommune.

Stationen blev benævnt "Station Stranden", men ændrede i 1963 navn til "Station Sundbyøster".

Dines Bogø Dines Bogø
Tv. 1933. Der var vandgrav omkring alle de gamle krudthuse. Th. skimtes Amager Strandvej og broen til den gamle badeanstalt Helgoland. Th. Vognparade i trediverne foran "Station Stranden".

Dines Bogø
1933. Til højre ses "Badeanstalten Helgoland".Stationen nedlægges

Ved udgangen af 1972 blev mandskab og køretøjer overflyttet til Falckstationen på "Tårnbygaard".

Dines Bogø Dines Bogø
Tv. 1960. Krudthuset fungerer stadig som redningsstation selv om Falck samme år havde åbnet en ny station i Tårnby. Th. Oktober 2007. I baggrunden ses en del af de garager Falck opførte i trediverne.

Meget af redningskorpsets historiske materiel var gennem årene samlet i krudthuset og det var egentlig meningen, at man ville ombygge og indrette et større "Falck Museum" i bygningen. Fredningsbestemmelserne forhindrede at man ombyggede og museet blev derfor i efteråret 1977 flyttet til Odense (senere Billund og nu Egeskov).

I perioden 1979-1991 anvendte Falck krudthuset og de bagved liggende garager som forbindsstoflager. Efter 1991 har forskellige firmaer benyttet den mere end 200 år gamle fredede bygning.