Gabriel Jensens Ferieudflugter..........Webmaster: Dines Bogø


Artikel bragt i Amager Bladet 22. juni 2010.Dines Bogø
Arkitekt Arne Jacobsen tegnede "Bellevue Strandbad", der blev opført i 1932. Året efter tegnede han et meget større etablissement til Dragør. Lokaliteterne lånte børnene fra Gabriel Jensens Ferieudflugter.

Kommunelærer Gabriel Jensen i København startede med at arrangere endags ture for skolebørn tilbage i 1901. Sommerudflugterne skulle være en slags erstatning til de børn, der ikke kom på landophold. Efter Gabriel Jensens død i 1924 fortsatte andre medarbejdere med arbejdet.

I 1928 etablerede man den første permanente lejr i Husum. Lejren, der lå på Vestvolden, var opført på et areal, som militæret havde stillet til rådighed. Gabriel Jensens organisation fortsatte med de øvrige udflugter, selv om man nu havde fået en fast lejrplads.

Mange fagforbund og større firmaer som f.eks. bryggerierne, bladhusene, stormagasinerne, redningskorpsene samt is- og chokoladefabrikker ydede tilskud til udflugterne.Turene til Dragør

Fra 1933 gik udflugterne også forsøgsvis til Dragør. Man havde fået et tilbud fra A/S Dragør Sydstrand og Amagerbanen om nedsatte takster. I 11 dage tog man til Dragør den sommer. Hver gang var der 29 børn der deltog i udflugten.

Børnene mødte på Amagerbro Station kl. 11.15. Ved ankomst til Dragør spiste man frokost på Sydstranden. Derefter legede og badede børnene, og omklædningen foregik i kabiner stillet til rådighed af Dragør Strandbad. Kabinerne var en del af et meget stort flot badeetablissement tegnet af arkitekt Arne Jacobsen og opført på engene syd for Dragør by i 1933. Byggeriet lignede det nu kendte i Klampenborg, men i Dragør var det meget større og udført med højt livreddertårn, restaurant og mange andre bygninger.

Kl. 17.30 var børnene tilbage med Amagerbanens tog til Amagerbro Station, der lå på Amagerbrogade tæt ved nuværende Christmas Møllers Plads. Allerede året efter deltog 800 børn i udflugterne til Dragør Station. Gaver fra lokale handlende og private i Dragør var med til at forsøde tilværelse for de Københavnske skolebørn.

I 1941 blev Gabriel Jensens ture til Dragør aflyst. Ikke kun på grund alene af transportproblemer, men "Dragørs Fluepapir" var under afvikling. Desuden havde Den tyske Værnemagt overtaget Dragør Fort og de havde opstillet forskelligt militært isenkram på engene og periodevis brugte man også Sydstranden til øvelser.1942: Første hytte i Dragør

Da Arne Jacobsens store badeetablissement blev nedrevet tilbød Amager Rotary Klub at opføre en hytte i Dragør til børnene. Dragør Kommune stillede en grund til rådighed lige syd for byen (nuværende Strandjægervej 21 og 28). Hytten lå op til de fredede enge tæt ved Øresund.

Dines Bogø
Hytten fra 1942 blev opført på nuværende Strandjægervej 21. I 1953 delte man hytten og samlede den igen nærmere stranden.

Udflugt til den hytte blev eftertragtet og næsten 3.500 piger og drenge deltog i 1942 i ture til Dragør. Udflugterne fortsatte resten af besættelsen. I sommeren 1945 måtte man dog undvære badning, da der var blevet udledt urenset spildevand fra nærliggende tyske flygtningelejre. Man vidste heller ikke præcist, hvor meget forurening, der kom fra de sunkne skibe i Øresund. Dragørs læge Poul Dich havde i mange år beskæftiget sig med sammenhæng mellem spildevand og sygdomme.

Gabriel Jensen Ferieudflugter fik senere andre hytter i stil med hytten i Dragør, bl.a. i Hundige, Lille Værløse, Vejby og Klampenborg.

Dines Bogø
Da feriehytten blev genopført var det lige op af badeetablissements kontorbygning. Det 22 m høje livreddertårn blev nedrevet i februar 1944.Nye hytter i Dragør

Nogle år efter besættelsen besluttede Dragør Kommune, at udbygge arealet langs "Engene". Ved anlæg af en ny vej lå feriehytten i vejen og i 1953 flyttede Falcks Redningskrops hytten til en ny placering mere tæt ved Øresund. Hytten blev placeret tæt op ad en tidligere kontorbygning, der var den sidste rest af Arne Jacobsens Badeetablissement. Bl.a. på grund af mindre heldige toiletforhold fraflyttede man denne hytte, og en ny blev bygget i 1971 nærmere ved Dragør ved tilkørslen til badeanstalten.

Dines Bogø
Nuværende feriehytte opført i 1971.

Dragør kommune og fredningsmyndighederne havde vist forståelse for placeringen på strandengene af den nye bygning. Københavns Kommune og Tipstjenesten havde givet tilskud til etableringen. Et sted mellem 1500 og 2000 børn fordelt på ca. 35 dage besøgte i halvfjerdserne hvert år "Dragør-Hytten".

Gabriel Jensens Ferieudflugter drives i dag af Københavns Lærerforening med støtte fra en række fonde. Mange nye ture er kommet til og Dragør er stadig et af udflugtsmålene.


Artikler