ZONEREDNINGSKORPSET PÅ AMAGER.......Webmaster: Dines Bogø


Artikel bragt i Amager Bladet tirsdag 5. januar 2010.
Zone-Redningskorpset ... Dines Bogø ... Ulrik Birchs Allé 47


Til LANDS, til VANDS og i LUFTENDines BogøBruddet med Falcks Redningskorps

Stifteren af Falcks Redningskorps Sophus Falck begyndte i tyverne at udlåne materiel til landkommunerne og samtidig at tegne kontrakt om brandslukning. Redningskorpset ansatte lokale brandvagter og oprettede såkaldte zone-vagter.

Sønnen Rudolph Falck overtog ledelsen af Falck efter faderes død i juli 1926. I slutningen af tyverne opstod der lokalt flere steder utilfredshed med kontraktforholdene. Dette var bl.a. medvirkende til, at der på Falster skete et brud med Falck og her blev der dannet et nyt redningskorps med navnet Zone-Redningskorpset. Zonen, som det nye redningskorps blev kaldt i daglig tale, oprettede fra 1930 i lighed med Falck stationer landet over.

Zonen startede i 1936 en søredningstjeneste og i 1939 indkøbte man det første ambulancefly. Zone-Redningskorpsets slogan blev "Til LANDS, til VANDS og i LUFTEN".Redningsstationerne på Amager

På Amager havde Falcks Redningskorps i 1934 både en redningsskole og en entreprenørafdeling, men ingen stationer med ambulancer og kranvogne. Måske netop derfor etablerede Zone-Redningskorpset en af sine første Storkøbenhavnske stationer på Amager.

"Redningsstation A" blev oprettet i Hollænderdybet 3 lige ved siden af Sønderbro Teater. Stationslederen var fra Amager og ved start bestod vognparken af en ambulance, en kranvogn samt en påhængssprøjte.

Dines Bogø
1934. Zone-Redningskorpsets første station på Amager lå i Hollænderdybet 3, Sundby. (Foto: Danmarks Tekniske Museum, Zone-samlingen).

Konkurrenten Falck Redningskorps kunne selvfølgelig ikke lukke øjnene for at Zonen etablerede sig på Amager. Falcks Brand- og redningsskole på Amager Strandvej blev meget hurtigt i 1934 indrettet som en rigtig redningsstation, benævnt "Station Stranden".

Mange private husstande tegnede nu abonnement hos Zonen. Selskabet havde også kontrakt med Dragør kommune om syge- og ambulancekørsel. Desuden havde man lavet aftale med fødeklinikker, store grundejerforeninger og der var aftale med Dragør og Tårnby kommuner om brandredning og en vis assistance ved ildebrand.

I september 1941 købte Zonen en villa på Ulrik Birchs Allé 47. Ved villaen, der havde tilhørt direktøren fra "Sand og Grus", opførte redningskorpset garager med plads til fem køretøjer. Stationen i Hollænderdybet flyttede hertil i 1942.

Dines Bogø
1953. Stationen på Ulrik Birchs Allé var redningsstation i 50 år fra 1942. (Foto: Danmarks Tekniske Museum, Zone-samlingen).

Konkurrencen med Falck bevirkede, at der af og til opstod uheldige episoder, når begge selskaber sendte udrykningskøretøjer til en ulykke. Der var prestige i at komme først og som regel også en økonomisk gevinst.Zone-Redningskorpset i København Lufthavn

Da Zonen i begyndelsen af 1939 startede sin egentlige flyvetjeneste var det naturligt, at de første ambulancefly blev stationeret i lufthavnen på Amager.

Dines Bogø
Zone-Redningskorpsets fly i Kastrup Syd 1947. (Foto: Danmarks Tekniske Museum, Zone-samlingen).

En af korpsets første piloter blev stationsleder på Ulrik Birchs Allé. I begyndelsen af 1944 præsenterede Zonen et nyt fly, der senere blev synonym med begrebet "ambulancefly". Det var et fly af typen KZ IV fra Kramme og Zeuthens firma Skandinavisk Aero Industri A/S, registreret som OY DIZ. Levering af søsterflyet OY DZU blev forsinket på grund af en brand og flyet blev først leveret i 1949.

Zonens hangar lå oprindelig i den nordlige del af lufthavnen ved Lufthavnsvej. Senere fik man faciliteter i Lufthavn-Syd.

Dines Bogø Zonen OY DIZ KZ4
OY-DIZ blev særlig kendt, da det i april 1945 blev benyttet af den svenske greve Folke Bernadotte som kurérmaskine. Da flyet ikke mere skulle anvendes til ambulanceflyning, blev det købte af firmaet Aero-Kort. I årene 1964-1979 blev det benyttet til kortlægningsopgaver. Direktør Ditlev Valbjørns firma Aero-Kort lå i Dragør og flyet var derfor fortsat stationeret i Københavns Lufthavn, indtil det blev overdraget til Dansk Veteranflysamling/Danmarks Flymuseum. (Sommer 2008. Fotograf: Thorbjørn Brunander Sund).Sammenslutningen med Falcks Redningskorps

I 1962 foregik der forskellige forhandlinger om samarbejde mellem de to landsdækkende redningskorps. Det endte med at Falck købte Zonen pr. 1. januar 1963. På Amager var der tre redningsstationer ved sammenlægningen.

Falck-stationen (Sundbyøster) i det gamle krudthus på Amager Strandvej 110 blev nedlagt i 1973 og omdannet til museum og forbindsstoflager. Den fredede bygning solgte Falck i 1991.

Den tidligere Zone-station på Ulrik Birchs Allé (Sundbyvester) blev omdannet til entreprenørafdeling. Fra 1978-1992 var stationen dog igen redningsstation.

Falck-Zonen på Amager (navnet Zonen udgik af firmanavnet i 1973) er nu samlet i Tårnbygård. Oprindelig en ældre gård, der i 1960 blev indrettet til redningsstation og i 1980 erstattes af de nuværende bygninger på hjørnet af Løjtegårdsvej og Englandsvej.Museer og foreninger

Har man lyst til at kigge nærmere på det historiske omkring redningskorpsene er der rig lejlighed til dette. Falck er repræsenteret på Egeskov på Fyn.

OY-DIZ er på Danmarks Flymuseum.

Zonen finder man i Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk samt på Teknisk Museum i Helsingør. Begge redningskorps har museumsforeninger.


Artiklen i Amager Bladet 2010 ... Dines Bogø ... Artiklen i Dragør Nyt 2001